1. EEN KLIMAATWET. Streef naar 30% minder broeikasgassen tegen 2020, 80% minder tegen 2050. Leg de ecologische en sociale omslag daarom vast in een klimaatwet.

2. VOLUIT KIEZEN VOOR HET SPOOR. Meer treinen = minder vrachtwagens. Bouw het spoornet en de voorstadsnetten uit. Waardeer stations en halteplaatsen op ipv ze te schrappen.

3. FIJN STOF EN OZON KORDAAT AANPAKKEN. Haal gevaarlijke pesticiden uit de handel. Maak van het milieu een gezondmaker, geen ziekmaker.

4. GEZONDE VOEDING MET RESPECT VOOR DIEREN. Maak gezonde voeding betaalbaar voor iedereen. Steun ecologische streekproducten en stimuleer landbouw met respect voor dierenrechten.

5. SOLIDAIR ARMOEDE BESTRIJDEN. Trek alle uitkeringen op tot boven de Europese armoedegrens. Verhoog de laagste pensioenen en maak ze welvaartsvast.

6. STRIJD TEGEN FISCALE FRAUDE. Pak de fiscale fraude écht aan. Versterk de belastingadministratie, geef haar betere werkinstrumenten en meer opleidingskansen.

7. MAXIMUMFACTUUR VOOR HUUR. Maak huren betaalbaar, ook voor de armsten. Werk een huurwet uit die plafonnering en regulering van de huurprijzen toelaat.

8. KANSEN VOOR DIVERSITEIT. Werk aan een interculturele maatschappij met respect voor ieders eigenheid. Pak alle vormen van discriminatie en racisme consequent aan.

9. EEN STRUCTURELE OPLOSSING VOOR MENSEN ZONDER PAPIEREN. Neem regularisatiecriteria in de wet op en installeer een onafhankelijke regularisatiecommissie.

10. 0,7% VAN HET BNP VOOR ECHTE ONTWIKKELINGSHULP. Maak het 0,7%-engagement eindelijk hard. Kies voor ontwikkelingshulp die de armste landen ten goede komt, niet onze bedrijven.

Advertentie