Vanmorgen de eer en het genoegen gehad om samen met vertegenwoordigers van 5 andere Vlaamse partijen deel te nemen aan een politiek debat (mijn eerste!) in ’t Spit in Leuven, georganiseerd door een breed samenwerkingsverband van sociale organisaties (o.a. Welzijnszorg).  Groen! onderschrijft ten volle de Decenniumdoelen 2017 “Geef armoede geen kans” van deze welzijnsorganisaties en wil die samen met mensen in armoede uitwerken. De concrete voorstellen op het vlak van inkomen,wonen, onderwijs, arbeid, gezondheid en vrije tijd en cultuur zijn na te lezen in het verkiezingsprogramma van Groen! Een sterker armoedebeleid vraagt alleszins sterkere instrumenten, zoals een betere, werkbare en verplichte armoedetoets van alle beleidsbeslissingen. Persoonlijk vind ik het bovendien ook ontzettend belangrijk om structureel aan preventie van armoede te doen. Een consumptiemaatschappij met bedrijven die enkel op winst uit zijn, kan het niet schelen dat mensen schulden maken en sturen hen bij niet- betaling gewoon een nieuwe factuur, met het dubbele of driedubbele bedrag. Dit is pervers en een Westers welzijnsmodel onwaardig.

Advertentie